دفتر مركزي

 تهران – ونک – خیابان ملاصدرا- خیابان شیرازی جنوبی – کوچه اتحاد – پلاک ۳۲ – طبقه چهارم
 تماس : ۰۲۱۸۸۶۲۷۴۵۰

پست الکترونیکی : info@dehloranpetro.com

شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران

 ۲۲ کیلومتری جاده د هلران اندیمشک– شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی دهلران
 تماس : ۰۲۱۸۸۶۲۷۴۵۰

پست الکترونیکی : info@dehloranpetro.com