“تجلیل از کارگران نمونه شرکت پتروشیمی دهلران”
روز جهانی کار وکارگرکه با حضور فرماندار ومعاونین ،دادستان موسیان ،بخشدار موسیان وریاست اداره کار تعاون ورفاه اجتماعی شهرستان دهلران و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در شرکت پتروشیمی دهلران برگزار شد با قدردانی از کارگران نمونه وبا اهداء لوح وجوایز از این عزیزان تجلیل بعمل آمد در این مراسم مهندس درگاه ریاست سایت پتروشیمی دهلران ضمن تبریک روز کارگر از زحمات جهادگران عرصه صنعت درسال جهش تولید قدرانی نمودند وعنوان نمودند همه دست در دست هم امسال با تلاش صد چندان گامی محکم در تسریع وپیشرفت پروژه برخواهیم داشت . همچنین در این مراسم فرماندار محترم شهرستان دهلران به نقش موثر کارگران در چرخه اقتصادی کشور تاکید و آنرا جایگاهی ویژه و ارزشمندخواندند.وضمن قدردانی از مدیران ارشد شرکت پتروشیمی به جهت ایجاد فضای کار واشتغال در منطقه به بر لزوم حمایت همه جانبه تمام دستگاههای دولتی جهت پیشبرد این پروژه تاکید داشتند .
درپایان ازکارگر نمونه شرکت آقای” ناصر حیدری” نیز تجلیل بعمل آمد .
“روابط عمومی شرکت پتروشیمی دهلران”